Archive for Lipiec, 2017

GENEZA PRZEWODZENIA CZ. II

Mimo niemożliwych do uniknięcia poświęceń ludzie uczestniczą w Skoordynowanej działalności grupowej. Można z tego wnioskować, że poszczególne osoby czerpią lub uważają, że czerpią korzyści z działalności grupowej. Nie oznacza to w żadnym przypadku, że indywidualne cele współdziałających są identyczne. Cele te są wyłącznie osobiste. Powszechna jest opinia, że cele te wiążą się z potrzebą zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, z dążeniem do osiągnięcia wyższej stopy życiowej, z chęcią zdobycia uznania innych ludzi, nawiązania przyjemnych stosunków z innymi i chęcią wywierania wpływu na bieżące i przyszłe wydarzenia. Mogą to być jeszcze inne cele natury materialnej lub psychicznej. Aby osiągnąć swe cele, jednostki wybierają sobie odpowiednie zawody, szkoły, miejsca pracy, działalność społeczną czy religijną. W celu zaspokojenia swoich różnorodnych potrzeb często należą jednocześnie do różnych grup. Wybierając grupę jednostka bierze pod uwagę raczej to, czy skorzysta na współdziałaniu z daną grupą, a nie to w jaki sposób pomoże grupie w osiągnięciu jej celów. Człowiek może pracować w przedsiębiorstwie bardzo mało interesując się jego zyskami, może wstąpić do jakiegoś klubu, gdyż należą do niego przyjaciele, lub też należeć do rady parafialnej ze względu na to, że jest samotny i nie ma co zrobić z czasem.

Read the rest of this entry »

EWIDENCJA KADRY KIEROWNICZEJ CZ. II

W praktyce sprawy te powinny wyglądać zupełnie inaczej. Powinno się opisać każde stanowisko kierownicze uwzględniając jego specyfikę i minimum kwalifikacji wymaganych od każdego z kandydatów. Ponadto okresowe oceny każdego z kierowników w przedsiębiorstwie powinno się, tam gdzie jest to możliwe, zapisywać i przechowywać na kartąch perforowanych. W momencie, gdy potrzebny będzie pracownik na dane stanowisko, odpowiedni kierownik będzie mógł poprosić o in- informacje o wszystkich ludziach mających kwalifikacje potrzebne do objęcia tego stanowiska.

Read the rest of this entry »

Charakter i techniki planowania

Jak z tego widać, trudność problemu planowania polega na określeniu podstawowych czynników takich, jak przyszłe rynki, ceny i koszty. Jest to kwestia przewidywania i wyliczenia prawdopodobieństwa. W przedsiębiorstwach, które mogą sobie pozwolić na zatrudnienie specjalistów w tej dziedzinie, wykorzystywanie technik matematycznych, statystycznych i badań rynkowych może pozwolić na osiągnięcie dość wysokiego stopnia dokładności w przewidywaniach. Planista nie jest w stanie przewidzieć dokładnie zjawisk takich, jak wojna, odkrycie rewolucjonizujące produkcję, czy wystąpienie kataklizmu ekonomicznego, niemniej jednak w ramach przypuszczenia, że jedno z tych wielkich zdarzeń nastąpi, przewidywać można z dającą się przyjąć dokładnością na okres co najmniej pięciu lat H. n W roku 1945 planiści trzech wielkich przedsiębiorstw lotniczych przewidzieli, że w roku 1951 przeloty na liniach krajowych osiągną około 10,5 miliarda pasażero-mil. W rzeczywistości osiągnięto 10,2 miliarda na liniach głównych, a łącznie z liniami bocznymi uzyskano 10,5 miliarda.

Read the rest of this entry »