Archive for Styczeń, 2019

SZCZEGÓLNA EFEKTYWNOŚĆ PRZYUCZANIA

Przyuczaniu jako środkowi umożliwiającemu podwładnym doskonalenie ich umiejętności w kierowaniu poświęcono w literaturze wiele uwagi. Nacisk jaki kładzie się na tę metodę mógłby prowadzić do przypuszczenia, że ta technika jest nowym odkryciem. W rzeczywistości przyuczanie jest prawdopodobnie tak stare, jak sama ludzkość i jest integralną częścią umiejętności nauczania stosowanych przez wszystkich ludzi, począwszy od matek, a skończywszy na kierownikach.

Read the rest of this entry »

Wynik badań naukowców z Michigan

Zakres tych badań był jak dotąd ograniczony, co nie tyle zasługuje na krytykę, ile wskazuje na konieczność ostrożnego interpretowania ich rezultatów. Pośród firm badanych było jedno przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo kolejowe, fabryka samochodów oraz przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. W każdym z nich przebadano kilka grup pracowników, przy czym wszystkie były na pierwszym szczeblu hierarchii ponad robotnikami. Badano więc kierowników na najniższym szczeblu struktury organizacyjnej.

Read the rest of this entry »