Drodzy absolwenci!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Odpowiedzi pomogą nam zgromadzić informacje o losach absolwentów MCK oraz zweryfikować w jaki sposób umiejętności i wiedza zdobyte w tej placówce wpłynęły na ich losy zawodowe. Wypełnioną ankietę można przesłać na adres e-mail szkoły lub wydrukować i przesłać na adres placówki. Wyniki badania zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki. Ankieta jest całkowicie anonimowa.

Ankieta dla absolwentów