Awanse tymczasowe

Chociaż wiele przedsiębiorstw może w określonych przypadkach stosować awanse tymczasowe, użycie tego narzędzia dla celów szkoleniowych stwarza trudne do rozwiązania problemy orga-

W wielkim przedsiębiorstwie, które chciałoby tą metodą przeszkolić grupę kandydatów, należałoby upewnić się, że w pewnej liczbie wydziałów lub oddziałów wakuje stanowisko stałego kierownika lub też, że kierownik odejdzie ze stanowiska w określonym czasie jest rzeczą oczywistą, że nie można z góry założyć takiej sytuacji. Nie byłoby również wtedy możliwości ustalenia personalnej odpowiedzialności za kierowanie oddziałami. Sam fakt awansowania na stanowisko pełniącego obowiązki kierownika daje obraz wzrostu ważności stanowisk, które zajmowałby każdy z kandydatów.

Z drugiej jednak strony, przedsiębiorstwa średnie i małe mogą uznać tymczasowe awanse za doskonały sposób szkolenia kandydata. Ponieważ w tego rodzaju przedsiębiorstwach szkolenie nie jest ciągłe, osoba przeznaczona w przyszłości na wysokie stanowisko może w okresie nieobecności stałego kierownika objąć jego pracę na zasadzie pełnienia obowiązków kierownika. Kandydat powinien w tym okresie ponosić odpowiedzialność za prowadzenie powierzonego mu odcinka.

Jednak nie da się i tu uniknąć pewnych błędów. Czy możliwe jest egzekwowanie odpowiedzialności od człowieka, który zajmuje stanowisko tymczasowo? Czy można ocenić działalność tymczasowego kierownika? Zasłaniając się dobrze znanymi i sprawdzonymi metodami postępowania i procedurami każda osoba na stanowisku kierowniczym pozwala sobie na okresy bezwładu i zwłoki. Ponadto zaś usiłowania kandydata, który chciałby wprowadzić jakieś zmiany, jak np. odwołać powziętą uprzednio decyzję lub wprowadzić nowe stosunki międzyludzkie, na pewno nie przyniosą dobrych rezultatów. Tymczasowy awans może więc być użyteczny tylko wtedy, jeśli rozumie się te ograniczenia i jeśli nie oczekuje się za wiele od kandydata w świetle omówionych już ujemnych cech systemu. Tymczasowe awanse są więc o wiele mniej wartościową próbą niż ta, jaką jest stałe pełnienie stanowiska.

Leave a Reply