Cechy charakterystyczne przywódców

W wyniku szeroko zakrojonych badań w dziedzinie !psychologii przewodzenia powstał dość jasny obraz cech i rysów charakteru, które pozwalają odróżniać przywódców 14. Bez względu na to, czy podchodzi się do problemu metodą indukcji czy dedukcji, wyniki są zadziwiająco zgodne może to wynikać stąd, że cechy wspólne zostały określone w sposób bardzo ogólny. Przyszłe badania powinny chyba pójść w kierunku uściślenia pojęć, dokładnego sprecyzowania terminologii, określenia wartości kilku podstawowych cech charakterystycznych, określenia stopnia, w jakim umiejętności przewodzenia mogą być przekazywane oraz doskonalenia i określenia przydatności testów służących do wykrywania zdolności przewodzenia u potencjalnych kandydatów.

Psychologowie zgadzają się na ogół co do tego, że inteligencja przywódców jest nieco wyższa od średniej inteligencji osób, którymi przewodzą, Wydaje się, że podstawową trudnością jaką napotyka człowiek bardzo inteligentny jest trudność porozumiewania się. Trudno jest mu bowiem motywować grupę, jeśli ona go nie rozumie. Wniosek ten wypływa jedynie z powierzchownych obserwacji i nie oznacza to, że osoby bardzo inteligentne nie mogą efektywnie spełniać tej roli.

Sprawni przywódcy odznaczają się na ogół szerokimi zainteresowaniami, co prawdopodobnie wynika z ich starannego wykształcenia i chęci poznawania świata. Z drugiej strony zależy to jednak od okoliczności i środowiska, w jakim działają przywódcy. Przywódca związkowy czy właściciel małego przedsiębiorstwa nie muszą mieć tak szerokich horyzontów. Człowiek stojący na czele ogólnokrajowego związku, partii politycznej, czy kościoła będzie odznaczał się właśnie tymi cechami.

Leave a Reply