CECHY DOBREGO PROGRAMU CZ. II

Zakres programu doskonalenia będzie więc wynikał z doświadczeń danego przedsiębiorstwa w obsadzaniu stanowisk kierowniczych zależeć będzie od tego, czy przedsiębiorstwo zamierza się rozwijać czy ograniczać swą działalność oraz od specyficznych okoliczności związanych z każdym stanowiskiem kierowniczym. Na przykład szkolenie następcy nowo mianowanego naczelnego dyrektora mającego lat czterdzieści kilka nie jest sprawą palącą w miarę jednak starzenia się dyrektora pogląd na tę sprawę na pewno się zmieni. Sprawy zdrowia lub możliwości zatrudnienia w innych przedsiębiorstwach tak trudno jest przewidzieć, że dalekowzroczni kierownicy będą się starali jak najszybciej przeszkolić następców na swoje stanowiska.

Jednym z bardzo ważnych aspektów zakresu szkolenia jest konieczność prowadzenia szkolenia na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Wiele przyczyn składa się na to, że przedsiębiorstwa nie doceniają przygotowania kierowników średniego i wyższego szczebla przy jednoczesnym położeniu akcentu na szkolenie mistrzów i innych kierowników niższego szczebla. Ilościowo rzecz biorąc, szkolenie kierowników niższego szczebla jest niewątpliwie ważne. Zaniedbanie w przygotowaniu kadry wyższego szczebla jest jednak bardzo poważnym błędem wynikającym często z ignorancji, niedbalstwa, podświadomego ego- tyzmu lub przeświadczenia', że odpowiednich kandydatów, „po prostu się znajdzie”. Mimo że znaczenie szkolenia na poszczególnych szczeblach trudno jest ściśle sprecyzować, nie ulega kwestii, że przyszłość przedsiębiorstwa zależy bardziej od poziomu naczelnego dyrektora niż mistrza.

Leave a Reply