Cechy dyscypliny – kontyuacja

Przewodzenie jest drugim ważnym czynnikiem wpływającym na dyscyplinę, o czym wspominają niemal wszyscy autorzy zajmujący się tym przedmiotem. Omawiając warunki Stanów Zjednoczonych w latach trzydziestych XX w. J. D. Mooney stwierdza, że „dyscyplina zależała wtedy wyłącznie od usposobienia, nastroju i charakteru lidera, była różna w zależności od przyczyn i stopnia słuszności i miała różną wartość” 1S.

Fayol stwierdza, że „jeśli istnieją wyraźne braki w dyscyplinie lub gdy stosunki pomiędzy zwierzchnikami a podwładnymi pozostawiają wiele do życzenia, odpowiedzialności za ten stan rzeczy nie można odrzucić bez żadnych dalszych dociekań musi ona obciążać kierowników, gdyż większość niedociągnięć ma swe źródło zawsze w braku umiejętności kierownictwa” 16, Dobra dyscyplina jest tylko jednym z rezultatów efektywnego kierowania przez zwierzchników, jest ona jednak „absolutnie konieczna dla właściwej pracy przedsiębiorstwa, gdyż bez dyscypliny żadne przedsiębiorstwo nie może osiągać dobrych rezultatów” «.

Narzędzia dyscypliny. Bodźce skłaniające pracowników do właściwego postępowania mają na ogół negatywny charakter. W przedsiębiorstwie negatywne bodźce mogą przyjąć formę opóźniania awansu, przesunięcia na stanowisko „bez dalszych widoków”, odebranie stałych lub specjalnych zadań, przeniesienie na gorsze stanowisko lub na gorszą zmianę, zahamowanie wzrostu płac, a nawet usunięcie z przedsiębiorstwa. Bodźców pozytywnych nie można stosować i nagród przyznawać tym, którzy przestrzegają dyscypliny, gdyż wszyscy pracownicy powinni przestrzegać obowiązujących wewnątrz przedsiębiorstwa przepisów. Nie należy przez to jednak rozumieć, że w przedsiębiorstwie nie ma nagród przeciwnie, jest ich bardzo wiele. Nagrody te są jednak przyznawane za coś innego niż odpowiednie postępowanie.

Leave a Reply