Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzi zajęcia praktyczne dla uczniów w zawodach:

  • operator obrabiarek skrawających
  • ślusarz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • mechanik, monter maszyn i urządzeń
  • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
  • krawiec