Charakter i techniki planowania

Jak z tego widać, trudność problemu planowania polega na określeniu podstawowych czynników takich, jak przyszłe rynki, ceny i koszty. Jest to kwestia przewidywania i wyliczenia prawdopodobieństwa. W przedsiębiorstwach, które mogą sobie pozwolić na zatrudnienie specjalistów w tej dziedzinie, wykorzystywanie technik matematycznych, statystycznych i badań rynkowych może pozwolić na osiągnięcie dość wysokiego stopnia dokładności w przewidywaniach. Planista nie jest w stanie przewidzieć dokładnie zjawisk takich, jak wojna, odkrycie rewolucjonizujące produkcję, czy wystąpienie kataklizmu ekonomicznego, niemniej jednak w ramach przypuszczenia, że jedno z tych wielkich zdarzeń nastąpi, przewidywać można z dającą się przyjąć dokładnością na okres co najmniej pięciu lat H. n W roku 1945 planiści trzech wielkich przedsiębiorstw lotniczych przewidzieli, że w roku 1951 przeloty na liniach krajowych osiągną około 10,5 miliarda pasażero-mil. W rzeczywistości osiągnięto 10,2 miliarda na liniach głównych, a łącznie z liniami bocznymi uzyskano 10,5 miliarda.

Charakter i techniki planowania można wyjaśnić wyodrębniając kroki podejmowane w podstawowym planowaniu. Mimo że' tutaj przedstawia się je w powiązaniu z podstawowymi programami, takimi jak budowa nowego zakładu, zakup nowej flotylli samolotów, czy przygotowanie produkcji nowego wyrobu, są to kroki podstawowe, które występują w każdym właściwie i logicznie przeprowadzonym planowaniu. Skromniejsze plany mogą nie być tak skomplikowane, a niektóre z tych kroków łatwiejsze do podjęcia, jednak te różnice nie powinny zaciemniać faktu, że proces planowania ma logiczny i praktyczny zestaw technik i zasad o ogólnym zastosowaniu.

Leave a Reply