Czego wymaga konkurencja od przedsiębiorstwa?

Ponieważ istnieje wiele dowodów na to, że szkolenie kadry skupione na niższym i średnim szczeblu zarządzania jest z reguły „niewypałem”, konieczne jest doskonalenie przede wszystkim kierownictwa wyższego szczebla. Kierownicy ci mają olbrzymie wpływy w przedsiębiorstwach i jeśli są odpowiednio przeszkoleni w wykonywaniu swoich funkcji, stanowią kadrę przewodzącą i służą przykładem, co ma wielkie znaczenie jako bodziec dla kierowników każdego z niższych szczebli zarządzania w odpowiednim kierowaniu podwładnymi. Doskonalenie kadry nigdy nie osiągnie właściwego poziomu, jeśli w przedsiębiorstwie brakuje takiego przewodnictwa.

W tym ujęciu zasada dziesiąta wydaje się szczególnie drastyczna. Wskazuje ona jednak na ważną prawdę. Konkurencja wymaga od przedsiębiorstwa tak wiele, że nie może ono pozwolić sobie na przepychanie się przez życie z kierownikami nie zainteresowanymi własnym doskonaleniem i eliminowaniem swoich słabych punktów takie same zresztą wymagania stawia przed przedsiębiorstwem całe społeczeństwo. Autorzy widzieli w swojej praktyce przedsiębiorstwa, w których kierownictwo wszystkich szczebli nie odznaczało się chęcią wydajnej rywalizacji w każdym z takich przypadków przedsiębiorstwo takie było zawsze opóźnione w rozwoju w stosunku do konkurentów, jak również nie potrafiło ono zaspokoić nadziei, jakie pokładało w nim społeczeństwo. Przedsiębiorstwo, które ma się utrzymać na powierzchni, nie może sobie pozwolić na zatrudnianie tego rodzaju kierowników.

Leave a Reply