DOBÓR KIEROWNIKÓW

Sam dobór jest niesłychanie łatwy w porównaniu ze skomplikowanym procesem oceny. Z drugiej jednak strony, przedsiębiorstwa nie stosujące systematycznej i przemyślanej procedury ocen kandydatów na stanowiska kierownicze będą miały również trudności z doborem. Mowa tu o przedsiębiorstwach, których kierownictwo nie stosuje obiektywnie uzasadnionych sposobów oceny i które traktują sprawę doboru jako „grę w ciemno”, lekceważą ją maskując w ten sposób swoją ignorancję w tej dziedzinie.

Szereg kandydatów. Kierownik, do którego obowiązków należy wybór jednego lub więcej potencjonalnych kierowników spośród grupy już ocenionych kandydatów, będzie się starał ich uszeregować. Gdy można wybierać spośród kandydatów już ocenionych, da się uszeregować ich według punktacji wynikającej z arkusza oceny. Jeśli chodzi o dobranie odpowiedniego człowieka do awansowania na wakujące, wyższe stanowisko, podstawą uszeregowania będzie porównanie wyników jego poprzednich ocen.

Dobór kandydatów do szkolenia na stanowiska kierownicze. Mimo że sposoby postępowania są różne w zależności od stopnia sformalizowania programu doskonalenia kadr kierowniczych, wybór podwładnego z grupy kandydatów zawsze spoczywa w rękach odpowiedniego zwierzchnika a. Jakiekolwiek ograniczenia tego prawa osłabia autorytet kierownika i zmniejsza jego odpowiedzialność za wykonywanie funkcji podległego mu wydziału.

Leave a Reply