Dobór programu doskonalenia

Dobry program szkolenia pomaga kierownikom w podniesieniu jakości ich pracy. Kwestia wyboru kursów formalnych czy też szkolenia przez codzienne kontakty i przyuczanie związana jest ze sprawą opłacalności. Szkolona jest żywa osoba, a nie robot. Szkolenie kierowników trzeba więc dostosować do potrzeb danej jednostki. Niektóre zaniedbania można skutecznie usunąć dzięki szkoleniu na kursach. Na przykład brak umiejętności kontaktowania się z ludźmi, brak umiejętności logicznego myślenia, czy też brak perspektywicznego spojrzenia na zagadnienia można nadrobić przez szkolenie w instytucjach naukowych, na seminariach prowadzonych w przemyśle lub’przez zdobywanie doświadczeń w pracy społecznej. Z kolei wiele umiejętności najłatwiej jest nabyć w stałych kontaktach z bezpośrednim zwierzchnikiem. Do takich umiejętności można zaliczyć kontrolę kosztów, szkolenie podwładnych, znajomość stanowiska pracy, ocenianie wydajności pracy własnej oraz umiejętności kierowania innymi. Kierownik uzyska znakomite rezultaty w szkoleniu przez bezpośredni kontakt z podwładnym, którego doskonali, ale pewną sumę wiedzy ogólnej najskuteczniej można jednak przekazywać w czasie grupowego szkolenia wewnątrzzakładowego.

Często nie docenia się faktu, że prowadzenie szkolenia wymaga umiejętności nauczania. Mimo że wiele na ten temat mówiło się i pisało, nic nie wskazuje na to, aby funkcja szkolenia, jako jednego z obowiązków kierownika była doceniana. W przypadku, gdy kierownicy nie umieją prowadzić szkolenia, nie pozostaje nic innego, jak zorganizowanie kursów, mimo że bezpośrednie szkolenie przez kierownika dałoby na pewno lepsze rezultaty.

Leave a Reply