DOSKONALENIE KADR KIEROWNICZYCH

Doskonalenie kadr kierowniczych jest przedsięwzięciem kosztownym, lecz szeroko rozpowszechnionym w nowoczesnym przemyśle. Doskonaleniem kadr kierowniczych zainteresowano się dopiero w ostatnich latach w latach poprzedzających II wojnę światową, gdy spraw zarządzania jeszcze powszechnie nie doceniano, zakładano, że w taki lub inny sposób ludzie przyswajają sobie to, co jest potrzebne, aby być kierownikiem. Uważano, że gdy umożliwi się człowiekowi, którego przeznaczeniem ma być wybicie się na wysokie stanowisko kierownicze, zdobycie doświadczeń, poczynając od bardzo niskich stanowisk, może on nabrać cech wyróżniających go spośród otoczenia. Wyrazem tej opinii była sztuka Pinafore (Fartuszek) Horatio Algera i Sir Josepha Portera. Pokazano w niej człowieka, który, aby zostać kierownikiem wyższego szczebla, musiał przejść przez wszystkie niższe stanowiska, nabrać odpowiednich doświadczeń potrzebnych mu na wysdkim stanowisku kierowniczym i zaskarbić sobie zaufanie zwierzchników.

Ten nierealny świat szogunów interesu został wstrząśnięty i rozpadł się w latach wielkiego kryzysu, tzn. w latach trzydziestych. Dyrektorzy najwyższego szczebla zostali pozbawieni aureoli wszechmocy. Wtedy to chyba po raz pierwszy w historii zaczęli się krytyczniej zastanawiać nad swoimi poglądami na temat powodzenia w interesach. W czasie II wojny światowej doszli do wniosku, że potrzebują pomocy i to szybko. Odpowiedzią na to było rozpoczęcie doskonalenia na szczeblu mistrza. Na średnim i wyższym szczeblu zarządzania przydzielono po prostu ludziom odpowiedzialne stanowiska modląc się jednocześnie, aby nie stało się coś strasznego. Nauką, jaka wynikła z tych doświadczeń, było to, że skrystalizowała się wreszcie koncepcja kierownika — osoby mającej kwalifikacje zupełnie inne niż ktokolwiek inny, osoby którą trzeba i można wyszkolić. Do roku 1954 sprawy szkolenia były w raczej krytycznym stanie, mimo że doskonalenie kadr kierowniczych miało coraz więcej zwolenników w przedsiębiorstwach dotychczas sceptycz- nie do tego zagadnienia ustosunkowanych krytykowali je nawet dotychczasowi zwolennicy. Stwierdzono, że mimo iż korzyści z doskonalenia były znaczne, w trakcie ich osiągania popełniono wiele błędów wynikających z ignorancji i kaprysów mody.

Leave a Reply