Doskonalenie kadr

Szkolenie takie prowadzone jest fachowo pod każdym względem. Do jego głównych zalet należy to, że prowadzą je osoby o wysokich kwalifikacjach, że szkolone osoby uczą się wymieniając poglądy z doświadczonymi kierownikami i że zwykle temat szkolenia jest bardzo kon-. kretny. Program ten ma jednak pewne wady. Większość kursów odbywa się w Nowym Jorku, Chicago i Los Angeles, dlatego wielu kierownikom trudno jest w nich uczestniczyć. Innym słabym punktem jest skoncentrowanie uwagi na ograniczonym problemie, przedstawionym z punktu widzenia „jak to zrobić” oraz brak możliwości sformułowania uogólnień na podstawie zasad stosowanych we wszystkich przedsiębiorstwach.

Podsumowanie. Ponieważ metody doskonalenia kadr powinno się dobierać z punktu widzenia ich użyteczności w zaspokajaniu poszczególnych potrzeb, zrozumiałe jest, że każda pojedyncza metoda jest ograniczona. Nawet kombinacje różnych podejść do tego zagadnienia muszą być dostosowane do specyficznych potrzeb kandydatów, które z kolei muszą wynikać z potrzeb przedsiębiorstwa. Jak wykazały powyższe rozważania, w wielu wypadkach stosunek do zagadnień szkolenia jest niewłaściwy lub oparty na niepewnych założeniach. Z drugiej jednak strony są okoliczności, w których programy uniwersyteckie, konferencje, planowane awanse i inne sposoby w odpowiednim połączeniu z odpowiednim ukierunkowaniem mogą dać doskonałe rezultaty.

Właściwe podejście do doskonalenia kadry jest więc rezultatem rozsądnego planowania. Aby osiągnąć cel, należy go jasno sformułować, ocenić wartość różnych metod prowadzących do jego osiągnięcia oraz zadecydować, która metoda jest najwłaściwsza w konkretnym przypadku.

Leave a Reply