Doskonalenie kierowników niższego szczebl

Osoba szkolona musi sobie przyswoić olbrzymią masę informacji, dlatego też doskonalenie jest procesem zarówno skomplikowanym jak i długotrwałym. Zrozumiałą jest rzeczą, że przygotowywanie pracowników do objęcia stanowisk mistrzów należy podjąć dopiero po odpowiednim ustaleniu zakresu takiego szkolenia, czasu jego trwania oraz związanych z nim kosztów. Niedbałe czy oportunistyczne podejście do tych spraw może spowodować nadmiernie wysokie koszty.

Doskonalenie kierowników niższego szczebla. Doskonalenie kierowników niższego szczebla z czasem nabrało charakteru przygotowywania absolwentów szkół średnich do stanowisk kierowniczych. Poziom tych kierowników w strukturze organizacyjnej znalazł odbicie w samym słowie „junior”. Słowem tym określa się młodych ludzi przychodzących do przedsiębiorstwa ze szkół średnich zanim obejmą oni stanowiska kierownicze niższego szczebla, lecz inne niż stanowiska mistrzów. Wychodzi się tu z założenia, że przedsiębiorstwo (poszukuje przyszłych kierowników oraz że kandydaci, którzy zdadzą egzamin na swoim pierwszym kierowniczym stanowisku mogą z ufnością patrzeć w przyszłość i oczekiwać dalszych awansów.

Absolwent dobrej szkoły średniej, który jest kandydatem na stanowisko kierownicze, przynosi z sobą do przedsiębiorstwa pewne z góry określone cechy. Wyróżnia się wysokim stopniem inteligencji, umie naukowo podchodzić do zagadnień, ma łatwość komunikowania się, szeroki zakres zainteresowań intelektualnych i chce być kierownikiem. Ze względu na zrozumiały u niego brak wiedzy o przedsiębiorstwie oraz brak doświadczenia, szkolenie jego musi być oczywiście nastawione na uzupełnianie braków w tej dziedzinie.

Leave a Reply