Dostępność kapitałów

Kwestia źródeł zaopatrzenia w materiały i części stanowi tym niemniej ważny czynnik w planowaniu. Nawet gdy uwzględni się kwestię sprawności transportu, pozostaje nadal sprawa różnic w kosztach. Ponadto bliskość źródła zaopatrzenia umożliwia lepszą kontrolę terminów dostaw oraz jakości surowców czy części. Żaden środek transportu nie zapewnia niezawodnych dostaw materiałów i części. Jeśli zaopatrzenie jest niedostateczne, a przedsiębiorstwa nie dysponują własnymi środkami transportu dla zapewnienia sprawnych dostaw, produkcja musi ulec opóźnieniu. W wielu przedsiębiorstwach, które po II wojnie światowej zaczęły produkować telewizory, nie zwrócono w planowaniu wystarczającej uwagi na możliwość zaopatrywania się w lampy kineskopowe bez tej tak ważnej części producenci telewizorów nie mogli osiągnąć odpowiedniej wydajności nawet wtedy, gdy byli w stanie rozwiązać wszystkie inne problemy związane z produkcją i zbytem.

Dostępność kapitałów. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że przedsiębiorstwo ma dużo sposobów zdobycia kapitałów. Od razu przychodzą na myśl źródła takie jak: pożyczki bankowe, pożyczki pod zastaw, zafakturowane należności u klientów, akcje, pośrednie i bezpośrednie finansowanie przez państwo. Gdyby przedsiębiorstwo mogło wybierać spośród tych możliwości, wybrałoby niewątpliwie źródło najmniej kosztowne, a jednocześnie takie, którego wykorzystanie najmniej groziłoby przedsiębiorstwu finansową kontrolą.

Leave a Reply