EKLEKTYCZNE PODEJŚCIE DO PRZEWODZENIA

Jest rzeczą zrozumiałą, że badania przewodzenia z uwzględnieniem postawy podwładnych nie mogą wykluczać badań sytuacyjnych i badań działalności przywódców. Zdając sobie z tego sprawę Sanford przeszedł szybko z pozycji obserwującego problem przewodzenia od strony kierowanych pracowników na pozycję, którą można by nazwać eklektyczną. Dwa lata później napisał: „wydaje się obecnie, że jakakolwiek teoria mająca wyczerpać zagadnienie będzie musiała uwzględnić trzy aspekty zjawiska przewodzenia: 1) przywódcę i jego cechy psychiczne, 2) pracownika z jego problemami, postawą i potrzebami oraz 3) sytuację w grupie, w której pracownicy i przywódcy są wzajemnie powiązani” 9.

To wejrzenie w głąb istoty problemów pozwoliło na stworzenie ram dla ostatnio prowadzonych badań w dziedzinie przewodzenia 10. W badaniach tych przeważają tendencje do opisywania percepcji samego przywódcy, osób przez niego kierowanych, sytuacji oraz sposobów wpływania na stosunki pomiędzy osobami. W literaturze nie ma żadnej wzmianki, która rzuciłaby światło na to, dlaczego zaczęto rozważać percepcję oraz specyficzny wpływ działalności. Badania nad przewodzeniem niewiele dadzą, jeśli będą w dalszym ciągu ograniczać się do rejestracji i analizy zdarzeń z przeszłości. Jeśli jednak tego rodzaju dane pozwolą na sformułowanie zasad działania będzie to poważny wkład stanu wiedzy na temat przewodzenia.

Leave a Reply