Electric Storage Battery Company

Często stosuje się w przemyśle metodę nieco różną od wykorzystywanej w firmie Eastman Kodak. Jest to metoda stosowania m. in. w Electric Storage Battery Company w Filadelfii. Agenci handlowi w każdym okręgu sporządzają wstępne prognozy, a następnie poprawiają je kierownicy odpowiedzialni za produkcję poszczególnych wyrobów oraz dyrektor do spraw zbytu. W trakcie tej korekty wprowadza się poprawki do ocen poszczególnych agentów znanych z nadmiernego optymizmu lub przesadnego pesymizmu. Drugą prognozę opracowują zatrudnieni w przedsiębiorstwie ekonomiści po dokładnym przebadaniu statystyk ekonomicznych i rynkowych. Prognoza ta jest kombinacją danych z przeszłości i ocen dotyczących przyszłych warunków, jakie mogą oddziaływać na rynki i na wyroby przedsiębiorstwa. Te dwie prognozy przedsiębiorstwo uzupełnia jeszcze techniką próbek określających aktualną sytuację rynkową poszczególnych wyrobów w oparciu o plany i praktykę odbiorców przemysłowych i innych.

Te trzy prognozy, z których każdą opracowuje się niezależnie, rozważa następnie zarząd przedsiębiorstwa na zwołanej w tym celu konferencji, oceniając i modyfikując poszczególne przewidywania. Ostateczna prognoza stanowi następnie podstawę działania i planowania dla całego przedsiębiorstwa.

Leave a Reply