EWIDENCJA KADRY KIEROWNICZEJ

Program i proces oceny kandydatów jest w pełni wartościowy dopiero wtedy, gdy przedsiębiorstwo prowadzi „inwentaryzację” potencjalnych kierowników. Tego rodzaju spis jest w rzeczywistości „bankiem talentów” i zawiera nazwiska osób mających kwalifikacje do awansowania na określone stanowiska. Przedsiębiorstwo, które prowadzi prawidłową politykę kadrową, nie dopuści do takiej sytuacji, że na skutek braku spisu kandydatów na różne stanowiska, w szalonym tempie poszukiwać się będzie odpowiednich ludzi na wakujące miejsca.

Droga awansowania z określonych stanowisk. Gdy przygotowuje się w przedsiębiorstwie spis potencjalnych kandydatów na stanowiska kierownicze rozumieć trzeba, że pierwszym krokiem jest ustalenie drogi od danego stanowiska do wyższych szczebli. Ogólnie wyznaje się pogląd, że kolejne awanse danej osoby polegają na sukcesywnych nominacjach na stanowiska na każdym szczeblu struktury organizacyjnej w danym pionie. Wychodząc’z tego założenia, nowo przyjętego przez jeden z oddziałów terytorialnych agenta handlowego można poinformować, że droga jego awansu będzie biegła od stanowiska kierownika oddziału i terytorialnego, przez kierownika wydziału, kierownika zbytu, aż do naczelnego dyrektora. Na tej samej zasadzie nowo przyjętego mistrza można zawiadomić, że droga jego awansu będzie przebiegała od stanowiska starszego mistrza, przez kierownika oddziału, kierownika wydziału, kierownika produkcji do naczelnego dyrektora. Takie informacje wprowadzają tylko w błąd zainteresowaną osobę.

Leave a Reply