Istota morale

Napoleon powiedział kiedyś, że w warunkach wojennych „trzy czwarte powodzenia należy od morale żołnierzy, a tylko jedna czwarta od ich liczebności”18. Zawsze jest rzeczą niebezpieczną ściśle określać stopień ważności i jakiegokolwiek czynnika, jeśli nie zna się uzasadnienia autora wypowiedzi. Wydaje się jednak, że morale jest wyjątkowo ważnym czynnikiem. Podstawą jego jest osobiste zaufanie. Szczególnie wyraźnie zaobserwować je można w nieszczęściu, a normalnie ukryte jest głęboko w naturze ludzkiej i trudno jest wydobyć je rozkazem 19. Pobudzanie tych szlachetnych uczuć przez kierowników jest jednym z ich podstawowych obowiązków.

Różnice w morale. Ocena morale jest bardzo niedokładna. Specjaliści badający to zagadnienie szukają takich cech jak schludność, skwapliwość, szybkość, a zwłaszcza chęć podporządkowania się. Z doświadczenia wiadomo, że wysokie morale nie zależy od dobrych warunków, czy dobrej atmosfery. W tego rodzaju warunkach bardzo łatwo jest popełnić pomyłkę przy ocenie morale. Cechą charakterystyczną morale jest jego zmienność. Fakt ten jest powszechnie znany, nieznane są natomiast przyczyny. Wiara i zaufanie jednostki zależy w dużym stopniu od cech przywódcy, zrozumienia zasad oraz od organizacji, której jest ona częścią. Możliwe jest, że nie da się utrzymać morale na pewnym określonym poziomie przez dłuższy czas z powodu ułomności natury ludzkiej. Abstrahując jednak od faktów, obowiązkiem kierownika jest stosowanie zasad dyscypliny, jednoosobowego kierownictwa oraz harmonizowania celów tak, aby utrzymać i poprawić jakość morale

Leave a Reply