Jak należy rozumieć pojęcie zakresu uprawnień kierownika?

Odpowiedź zależy od stopnia sprecyzowania zadania, które ma być wykonane. Jeśli mistrz ma obowiązek czuwania nad dyscypliną swoich podwładnych, zakres delegowanych uprawnień !potrzebnych do wykonania tych obowiązków będzie bardzo szeroki. Jeśli jednak postępowanie dyscyplinarne mistrza polegać będzie tylko na przekazywaniu spraw do rozważenia komisji rozjemczej czy składaniu wniosków o przeniesienie pracownika, wtedy jego uprawnienia muszą być bardzo dokładnie określone. Można próbować uogólnić to biorąc za podstawę rodzaj zadań. Tak: 1) specyficzne uprawnienia związane są ze specyficznymi zadaniami, 2) delegowanie uprawnień jest szerokie na wyższym szczeblu struktury organizacyjnej, a zwęża się w miarę schodzenia w dół po szczeblach tej drabiny.

Jak należy rozumieć pojęcie zakresu uprawnień kierownika. Z punktu widzenia efektywnego działania przedsiębiorstwa konieczne jest określenie elastyczności uprawnień każdej osoby zajmującej stanowisko kierownicze. Uprawnienia nie są celem samym w sobie. Celem przedsiębiorstwa jest rentowne działanie. Działanie w najlepszych interesach przedsiębiorstwa trzeba więc traktować pierwszoplanowo, przed subtelnymi problemami delegowania zwężonych uprawnień. Nie ma chyba doświadczonego kierownika, który by nie przekroczył kiedyś nadanych mu uprawnień. Niespodziewana możliwość dokonania zakupu po wyjątkowo niskiej cenie stanowi pokusę dla pracowników zaopatrzenia i może grozić przekroczeniem przyznanych im uprawnień do planowania zaopatrzenia. Często spotyka się przekraczanie wewnętrznych przepisów przedsiębiorstwa bez wyciągania z tego konsekwencji decyzje o zaangażowaniu funduszów przedsiębiorstwa często podejmują kierownicy, którzy tylko pozornie, a nie faktycznie, mają prawo do podejmowania decyzji finansowych. Z tych przykładów wynika, że kierownicy, do których można mieć zaufanie, uważani są za osoby najlepiej działające w interesie przedsiębiorstwa, bez względu na to, czy mają oni odpowiednie uprawnienia, czy ich nie mają. Tylko w ten sposób przedsiębiorstwo może wykorzystywać wszystkie możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów i uniknąć niepotrzebnego braku elastyczności.

Leave a Reply