KIEROWANIE A ORGANIZACJA NIEFORMALNA CZ. II

Podkliki są organizacjami nieformalnymi, w skład których wchodzi jeden lub więcej członków kliki. Pozostali członkowie mogą lecz nie muszą należeć do innych organizacji nieformalnych, a nawet mogą to być osoby zatrudnione w innych przedsiębiorstwach. Zdarza się często, że podklika opanowuje związek zawodowy stawiając wymagania dotyczące poziomu lub zwyczajów, do których muszą się dostosować wszyscy potencjalni członkowie.

Geneza. Samo istnienie, zróżnicowanie i żywotność organizacji nieformalnych nasuwają wniosek, że zaspokajają one potrzeby ludzkie tam, gdzie nie mogą lub nie potrafią tego uczynić organizacje formalne. Jakie są te potrzeby? Jedną z nich jest nadawanie trwałości kulturze grupy na przykład grupa może się zjednoczyć w swoim dążeniu do utrzymania pewnego poziomu wykształcenia, dyscypliny lub praktyki. Jeśli dany wydział zatrudnia wyłącznie inżynierów, normalną rzeczą jest, że nieformalna grupa oponować będzie przeciwko zatrudnianiu techników do wykonywania niektórych prac, które powinni wykonywać inżynierowie. Podobnie, wymagania grup nieformalnych dotyczące przyjmowania w rozdziale poświęconym organizacjom nieformalnym, że grupy takie nie mają „… specyficznego, świadomego, wspólnego celu. Kontakty mogą być przypadkowe lub mieć związek ze zorganizowaną działalnością lub też mogą wynikać z czyjejś chęci albo instynktu grupowego może on być przyjacielski lub wrogi”. Bez względu na to, jaka przyczyna spowoduje nawiązanie się ludzi, wydaje się, że istnienie organizacji nieformalnej wiąże się jednak z jakimś celem. uczniów, egzaminów, długości okresu próbnego w zawodach przez nich wykonywanych są wynikiem ich wyobrażeń o kulturze grupowego obcowania.

Leave a Reply