KIEROWANIE A ORGANIZACJA NIEFORMALNA CZ. III

Drugą przyczyną istnienia organizacji nieformalnych jest wymiana informacji. Ma ona dwa aspekty: potrzebę uzyskiwania informacji i szybkość ich uzyskiwania. Teoretycznie rzecz biorąc, w przedsiębiorstwie, które przekazywało wszystkim swoim pracownikom wszystkie informacje natychmiast po ich powstaniu, organizacje nieformalne nie byłyby potrzebne. W praktyce jednak nie docenia się wagi tego zagadnienia, zbyt opieszale i niedbale przekazuje się informacje, a czasami nawet nie udziela się ich wcale. Organizacjom nieformalnym zawdzięczać należy szybki przepływ informacji podawanej natychmiast z ust do ust. Kierownictwo przedsiębiorstwa nie może jednak w swoim działaniu opierać się na istnieniu tego rodzaju przepływu, informacji, gdyż osoby nie będące członkami nieformalnej organizacji nie mają dostępu do ich źródeł.

Trzecim powodem, dla którego powstają organizacje nieformalne jest chęć ustalenia pewnych norm postępowania. Członkowie starają się ustalić standardy postępowania osób, z którymi się kontaktują, biorąc za podstawę np. ich godność osobistą, snobizm, czy też to, co je wyróżnia. Sposób zachowania, jakiego wymaga grupa może dotyczyć ubierania się, działania lub zwyczajów. Grupy tego rodzaju mogą często wymóc, aby sekretarki, inżynierowie czy księgowi ubierali się jednakowo garnitur z szarej flaneli jako uniform urzędnika dowodzi siły organizacji nieformalnych.

Kontrola. Organizacje nieformalne mogą mieć charakter destruktywny lub konstruktywny dla przedsiębiorstwa jest więc rzeczą niezmiernie ważną, aby rozumieć podstawy ich działania oraz nadać temu działaniu kierunek pożądany dla realizacji celów przedsiębiorstwa. Rozpoznanie przywódców poszczególnych grup nieformalnych nie powinno być trudne, a wciągnięcie ich do współpracy jest dla każdego kierownika próbą jego umiejętności przewodzenia. Jeśli da się to osiągnąć, organizowanie i kierowanie jest o wiele łatwiejsze i sprawniejsze. Dobra wola, energia i inicjatywa organizacji nieformalnych może bardzo wiele pomóc organizacji formalnej w realizacji jej celów, a każda z nich może uzyskać dla siebie korzyść zaspokajając potrzeby drugiej. Jeśli natomiast kierownik nie potrafi zapewnić sobie współpracy przywódców grup nieformalnych, jego działalność siłą rzeczy nie będzie efektywna.

Leave a Reply