KIEROWANIE A ZNACZENIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH

Nie jest przypadkiem, że położenie nacisku na sprawy zarządzania w ogóle, a szczególnie na techniki sprawnego kierowania doprowadziło ostatnio do zwrócenia szczególnej uwagi na element ludzki w przedsiębiorstwie. To zainteresowanie stosunkami międzyludzkimi w przedsiębiorstwie dotyczy przede wszystkim ustalenia, jakimi motywami kieruje się jednostka i opiera się przede wszystkim na pogłębiającej się wiedzy o psychologii jednostki i grupy.

Zainteresowanie kierowników nową wiedzą o stosunkach międzyludzkich jest zrozumiałe, gdy się weźmie pod uwagę specyfikę ich pracy. Powinni oni rozumieć swoich podwładnych zarówno jako jednostki, jak też i grupę związaną wspólną pracą. Powinni rozumieć, jakie znaczenie mają dla pracowników awanse, bodźce finansowe, dążenia do władzy, prestiż pozycji, uszanowanie jego godności osobistej i wszystkie inne cele, do których dążą ich podwładni. W swoich wydziałach lub też w całym przedsiębiorstwie kierownicy muszą stworzyć możliwości realizowania tych celów, a co więcej — powiązać je z celami wydziału czy też przedsiębiorstwa. Jeżeli im się to uda, nie tylko wpłyną na poprawę stosunków międzyludzkich, lecz również dowiodą swej sprawności jako kierownicy.

Leave a Reply