Konieczność koordynacji i odpowiedniego rozplanowania w czasie

Programy mogą być podstawowe lub pochodne, w tym sensie, że mogą wynikać z konieczności realizacji programu podstawowego. Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo lotnicze zakupuje nowe samoloty odrzutowe, wymaga to wydania wielu milionów na samoloty i niezbędne części zamienne konieczne jest więc opracowanie wielu programów pochodnych zabezpieczających właściwe i efektywne wykorzystanie zainwestowanego kapitału. Należy opracować dokładny program zaopatrzenia i konserwacji baz oraz zaopatrzenia w części zamienne. Konieczne jest przygotowanie odpowiednich baz remontowych oraz przygotowanie służb konserwacyjno-remontowych, Należy przeszkolić pilotów i mechaników w obsłudze nowych samolotów oraz zapoznać ich z nowym wyposażeniem, co może spowodować konieczność zaangażowania dodatkowego personelu. Należy przepracować program lotów oraz przeszkolić personel naziemny w użytkowaniu nowego sprzętu oraz w miarę włączania do rozkładu lotów nowych miejscowości należy zmodyfikować harmonogramy lotów. Konieczne również będzie opracowanie nowych programów reklamy tak, aby nowe usługi były dobrze znane społeczeństwu. Potrzebne są również nowe plany finansowania nowo zakupionego sprzętu oraz jego ubezpieczenia.

Te i inne programy należy opracować i wprowadzić w życie zanim jeszcze przedsiębiorstwo otrzyma i zacznie użytkować nowe samoloty. Ponadto wszystkie te programy pociągają za sobą konieczność koordynacji i odpowiedniego rozplanowania w czasie, gdyż jakiekolwiek niedociągnięcia w którejkolwiek części tej olbrzymiej sieci planów pochodnych spowodują opóźnienie programu podstawowego, co w konsekwencji stworzy dodatkowe koszty i zmniejszy zyski. Warto również zauważyć, że realizacja niektórych programów, a szczególnie tych związanych z angażowaniem i szkoleniem personelu może być zakończona zarówno zbyt wcześnie jak i zbyt późno, gdyż zatrudnianie pracowników i ich szkolenie, zanim będzie można wykorzystać ich usługi, prowadzi do niepotrzebnych wydatków.

Leave a Reply