Kontrola państwowa a swoboda działania przedsiębiorstw

Sprawa stabilizacji politycznej ważna jest również w polityce wewnętrznej. W wielu krajach Europy niepewność wewnętrznej sytuacji politycznej w powiązaniu z niepewnością sytuacji światowej spowodowała olbrzymie trudności w planowaniu przedsiębiorstw. W Stanach Zjednoczonych charakter administracji państwowej, stanowej czy lokalnej oraz zdecydowanie w kierunkach polityki różnorodnych jednostek prawodawczych wpływa na politykę przedsiębiorstw. Gdy warunki cechuje niepewność, planowanie przedsiębiorstw jest w dużym stopniu utrudnione.

Kontrola państwoiw a swoboda działania przedsiębiorstw. Jasne jest również, że przedsiębiorstwo musi ustalić logiczne przesłanki planistyczne w związku z charakterem i zakresem kontroli państwowej, a także z tym, czy przedsiębiorstwo cieszy się swobodą, czy jest ograniczane. Współczesne państwa różnią się między sobą głównie tym, do jakiego stopnia ograniczają przedsiębiorstwa prywatne, regulują ich działalność, czy subsydiują je. Co więcej, metody kontroli państwowej ciągle się zmieniają, przy czym na ogół ma ona tendencje do rozszerzania się, głównie ze względu na dążenie do ściślejszego regulowania przez państwo działalności przedsiębiorstw w celu wyrównania niedoborów, wprowadzania zasady równej kontroli i równomiernego subsydiowania, co odzwierciedla coraz większą konsekwencję w osiąganiu zasadniczych celów tej kontroli.

Dokonanie prognozy długoterminowej co do charakteru i efektów kontroli

Dla dyrektora przedsiębiorstwa trudności wynikają nie tylko z konieczności przewidzenia, jak ta kontrola będzie wyglądać w przyszłości, lecz również z dokonania prognozy długoterminowej co do jej charakteru i efektów. Trudności te rosną oczywiście w miarę nasilania się kontroli przedsiębiorstw i w miarę zmniejszania się jej stabilności. Trudniej jest na przykład przewidzieć to, co zrobi administracja państwowa, gdy opracowuje się plan długofalowy w przedsiębiorstwie kolejowym, niż w fabryce produkującej zabawki, jeśli można przyjąć, że w drugim przypadku szczegółowej kontroli państwowej nie będzie. Oba przedsiębiorstwa mają do czynienia z polityką państwa dotyczącą regulacji działania i subsydiowania o tyle, o ile dotyczy to przemysłu w ogóle. Przedsiębiorstwo kolejowe musi jednak liczyć się ze specjalną kontrolą komisji państwowych oraz z kontrolą Fédéral Interstate Commerce Commision {Federalna Międzystanowa Komisja Handlowa).

Trudność ta występuje coraz dotkliwiej wraz ze wzrostem zakupów dokonywanych na rynku przez administrację państwową. Wiele przedsiębiorstw zbrojeniowych przekonało się, że administracja państwowa różni się od przeciętnego nabywcy. Wraz ze wzrostem zakupów dokonywanych przez państwo i wraz z narzucaniem przez tego nabywcę coraz ściślejszej specjalizacji, przy jednoczesnym zabezpieczaniu się przez państwo przed nadmiernymi zyskami prywatnych przedsiębiorstw oraz przed odstępowaniem od zasady specjalizacji, przedsiębiorstwa w coraz to większym stopniu podlegają kontroli czynników oficjalnych. Kontrola ta z kolei w coraz mniejszym stopniu jest odbiciem ustawodawstwa lub nawet poglądów dyrektora odpowiedniego departamentu, a przybiera postać przeróżnych żądań stawianych przez różnorodne komisje i zarządy, przez delegatów do spraw zakupów, kontrolerów finansowych, projektantów i wiele innych osób związanych z dostawami państwowymi.

Leave a Reply