Koordynacja planów krótkofalowych z dlugofalotvymi – kontynuacja

Trudność polega czasami na tym, że decyzje dotyczące spraw bieżących nie tylko nie przyczyniają się do realizacji planów długofalowych, lecz nawet ją utrudniają lub powodują konieczność ich zmiany. Gdy na przykład małe przedsiębiorstwo przyjmuje duże zamówienie na swoje wyroby nie uwzględniwszy swej zdolności produkcyjnej i sytuacji finansowej, może to tak ograniczyć jego możliwości finansowania przyszłych inwestycji, że w rezultacie trzeba będzie całkowicie zmienić długofalowy program rozwoju. Innym przykładem może być przedsiębiorstwo, które zakupując i inwestując ,w drobne urządzenia zużyje całą powierzchnię produkcyjną przeznaczoną w planie długofalowym do zainstalowania nowych dużych urządzeń. W innym przypadku decyzja kierownika produkcji o zwolnieniu z pracy robotników bez uzasadnionych powodów może być niezgodna z przyjętą przez przedsiębiorstwo długofalową polityką kadrową. Doraźna decyzja Sewella Avery, dyrektora naczelnego firmy Montgomery Ward co do wstrzymania rozwoju przedsiębiorstwa po II wojnie światowej, wynikająca z jego przeświadczenia o nadchodzącej recesji, spowodowała prawdopodobnie późniejsze poważne zakłócenia w realizacji długofalowego programu rentowności przedsiębiorstwa.

Planowanie krótkofalowe musi przyczyniać się w sposób pozytywny do realizacji długofalowych planów lub celów. Przedsiębiorstwo musi więc opracowywać plany długofalowe. Powinni to zrozumieć kierownicy i tak dokładnie badać wszystkie decyzje dotyczące działalności krótkofalowej, aby zgodne były z planami długofalowymi. Dużo łatwiej jest zapewnić zgodność planowania krótkofalowego z długofalowym, niż na- prawić błędy wynikające z nieprzemyślanych decyzji. Krótkofalowe zaangażowanie się przedsiębiorstwa stwarza precedens do dalszego angażowania się na tych samych zasadach.

Leave a Reply