Kto powinien szkolić?

Z rozważań tych wynika zasada, że szkolenie kadr kierowniczych należy rozpoczynać od góry. Rozpoczynanie szkolenia na średnim szczeblu zarządzania jest z góry skazane na niepowodzenie, jeśli kierownictwo wyższego szczebla nie przeszło podobnego szkolenia i nie potrafi zrozumieć problemów stojących przed kierownikami szczebla średniego.

Kto powinien szkolić? Brak umiejętności, lenistwo lub niezrozumienie zagadnienia, powodują, że dyrektorzy przyjmują typową postawę i najczęściej przesuwają odpowiedzialność za doskonalenie. bądź to na instytucje z zewnątrz, bądź też na dział doskonalenia kadr wewnątrz danego przedsiębiorstwa. Tego rodzaju postępowanie przeczy zasadzie, że szkolenia kadr nie można delegować. Jeśli nawet kierownik pozytywnie ustosunkowany jest do programu szkolenia, najlepiej byłoby, gdyby sam przyjął odpowiedzialność za przeszkolenie swoich podwładnych. Powinien być bardziej niż ktokolwiek inny zainteresowany, aby podlegający mu personel zdobył umiejętności potrzebne do objęcia kierowniczego stanowiska. Podwładni ze swej strony będą się starali przyswoić sobie potrzebną wiedzę i stosować zasady uznawane przez ich kierownika, który ponosi odpowiedzialność za ich przyszłość.

Leave a Reply