Kwalifikacja: PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI AU.36

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie technik RACHUNKOWOŚCI w formie kursu kwalifikacyjnego: Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. prowadzenia rachunkowości
 2. kontrolowania i klasyfikowania dowodów księgowych
 3. stosowania oprogramowania księgowego
 4. sporządzania sprawozdań finansowych
 5. analizowania kondycji finansowej przedsiębiorstw
 6. sporządzania dokumentacji pracowniczej i rozliczania wynagrodzeń

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 2 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu - piątek, sobota, niedziela

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.   Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w systemie egzaminów zewnętrznych.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. AU.65” oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł TECHNIKA RACHUNKOWOŚCI.

Słuchacz po ukończeniu kursu, dzięki posiadanej wiedza z zakresu rachunkowości połączonej z umiejętnościami praktycznymi, będzie miał możliwość zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

PLAN NAUCZANIA

 • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • Język obcy zawodowy
 • Rachunkowość finansowa
 • Biuro rachunkowe
 • Dokumentacja biurowa
 • Praktyka zawodowa – 120 godzin (3 tygodnie)

*Wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Mrągowskim Centrum Kształcenia.