kwalifikacja: MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ MG.17

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE MECHANIK- MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 722310

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie mechanik, monter maszyn i urządzeń w formie kursu kwalifikacyjnego: Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 2. dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 3. instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 4. obsługiwania maszyn i urządzeń;
 5. organizowania procesu produkcji.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 2 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu -piątek, sobota, niedziela

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.   Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń MG.44 oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł TECHNIKA MECHANIKA

Miejscem pracy słuchacza po ukończeniu kursu mogą być: wszystkie przedsiębiorstwa przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwa obsługowo-naprawcze, a także inne działy gospodarki zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Absolwenci w zawodzie mogą podejmować indywidualną działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa.

PLAN NAUCZANIA

 1. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 2. Podstawy konstrukcji maszyn
 3. Podstawy technik wytwarzania
 4. Technologia montażu maszyn i urządzeń
 5. Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
 6. Język obcy w branży mechanicznej
 7. Konstrukcje maszyn
 8. Zajęcia praktyczne

Wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Mrągowskim Centrum Kształcenia.