Kwalifikacja AU.30: ORGANIZACJA I MONITOROWANIE PRZEPŁYWU ZASOBÓW I INFORMACJI W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK 333107

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchu dostaw;
 2. organizowania procesów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji;
 3. zarządzania zapasami; 
 4. organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
 5. sporządzanie dokumentacji magazynowej.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 2 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu - piątek, sobota, niedziela

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.   Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w systemie egzaminów zewnętrznych.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji – „A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych” i „A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych” oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł TECHNIKA LOGISTYKA.

Słuchacz po ukończeniu kursu, dzięki posiadanej wiedzy połączonej z umiejętnościami praktycznymi, będzie mógł podjąć pracę: w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, dystrybucyjnych, jednostek mundurowych, na stanowiskach specjalisty do spraw obsługi klientów, sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, gospodarki materiałowej i magazynowej.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

 • przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej;
 • logistyka w procesach produkcji;
 • zapasy i magazynowanie; dystrybucja;
 • logistyka zaopatrzenia i produkcji;
 • planowanie produkcji i dystrybucji;
 • praktyka zawodowa – 160 godzin

*Wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Mrągowskim Centrum Kształcenia.