Kwalifikacja TG.16: ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  1. ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywania;
  2. sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów;
  3. planowania i oceny żywienia;
  4. organizowania produkcji gastronomicznej;
  5. planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 2 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu - piątek, sobota, niedziela

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.   Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w systemie egzaminów zewnętrznych.

Absolwent szkoły zawodowej w zawodzie kucharz oraz osoba, która zdobyła kwalifikację –„TG.7. Sporządzanie potraw i napojów” po ukończeniu kursu TG.16. oraz uzupełnieniu wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł TECHNIKA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH.

Absolwent kursu, dzięki posiadanej wiedzy połączonej z umiejętnościami praktycznymi, będzie mógł podjąć pracę: w restauracjach, hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach i firmach cateringowych jak również może otworzyć własną działalność świadczącą usługi gastronomiczne.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

  • Gospodarowanie żywnością
  • Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
  • Planowanie produkcji gastronomicznej.
  • Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

*Wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Mrągowskim Centrum Kształcenia.