Kwalifikacja: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami EE.9

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 351203

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie TECHNIK INFORMATYK w formie kursu kwalifikacyjnego: Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. projektowanie bazy danych i administrowanie bazami;
 2. tworzenie stron www i aplikacji internetowych;
 3. administrowanie stronami www i aplikacjami internetowymi;

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 2 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu - piątek, sobota, niedziela

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.   Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w systemie egzaminów zewnętrznych.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji „E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych” i „E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami” oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł TECHNIKA INFORMATYKA.

Słuchacz po ukończeniu kursu, dzięki posiadanej wiedzy z zakresu aplikacji internetowych oraz baz danych połączonej z umiejętnościami praktycznymi, będzie miał możliwość podjęcia pracy w firmach tworzących i rozwijających strony internetowe, agencjach reklamy, podmiotach administrujących bazami danych i systemami przetwarzania informacji, działach obługi informatycznej wielu instytucji.

PLAN NAUCZANIA

 • Tworzenie stron internetowych
 • Tworzenie stron internetowych za pomocą hipertekstowych języków znaczników
 • Stosowanie technik graficznych i multimedialnych
 • Tworzenie baz danych i administrowanie bazami
 • Projektowanie i tworzenie baz danych
 • Tworzenie interfejsu użytkownika
 • Administrowanie bazami danych i bezpieczeństwodanych
 • Tworzenie aplikacji internetowych
 • Programowanie w języku strukturalnym
 • Programowanie w języku obiektowym
 • Wykorzystanie języka programowania po stronie klienta
 • Wykorzystanie języka programowania po stronie serwera

*Wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Mrągowskim Centrum Kształcenia.