Kwalifikacja: WYKONYWANIE USŁUG KRAWIECKICH A.12

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE KRAWIEC 753105

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie krawiec w formie kursu kwalifikacyjnego: Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta;
 2. dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego;
 3. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 4. wykonywania wyrobów odzieżowych;
 5. świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 2 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym
dwa razy w miesiącu - piątek, sobota, niedziela

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji A.48- projektowanie wyrobów odzieżowych i A.49- organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł technik technologii odzieży.

Słuchacz po ukończeniu kursu może pracować w firmach odzieżowych na stanowiskach specjalistycznych, punktach usługowych, pracowniach krawieckich, sklepach z konfekcją, hurtowniach  odzieży, materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich, salonach z ekskluzywna odzieżą, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

PLAN NAUCZANIA

 1. Stylizacja ubiorów
 2. Materiałoznawstwo odzieżowe
 3. Maszyny i urządzenia w produkcji wyrobów odzieżowych
 4. Konstrukcja odzieży
 5. Język obcy zawodowy w odzieżownictwie
 6. Działalność gospodarcza w przemyśle odzieżowym
 7. Konfekcja odzieży

* wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Mrągowskim Centrum Kształcenia.