PLAN NAUCZANIA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH

okres nauki 3 lata, forma zaoczna

Lp.PrzedmiotySem. ISem. IISem. IIISem. IV Sem. VSem. VIRazem
1.Język polski42 424444 4442258
2.Język niemiecki/
Język angielski
20 201919 2415118
3.Historia12 121212 6-54
4.Wiedza o społeczeństwie- --- 9918
5.Matematyka29 292727 2618156
6.Fizyka i astronomia11 111010 --42
7.Chemia10 101111 --42
8.Biologia8 888 10-42
9.Geografia13 131414 141280
10.Podstawy przedsiębiorczości- --- 9918
11.Technologia informacyjna9 999 --36
Łącznie154 154154154 143105864