Lokalizacja przedsiębiorstwa – kontynuacja

W rozważaniach nad lokalizacją przedsiębiorstwa podstawowym problemem jest sytuacja w dziedzinie udogodnień transportowych w danej okolicy i koszt transportu, W przedsiębiorstwie, w którym transport określonego ważnego dla produkcji surowca wiąże się z dużymi kosztami, ten jeden element może już zadecydować o lokalizacji zakładu. Często się również zdarza, że wybór lokalizacji podyktowany jest wynikiem, jaki uzyskuje się ze zbilansowania kosztu transportu surowców z kosztami wysyłki wyrobów gotowych do odbiorców.

Drugim czynnikiem, który oddziaływać będzie na wybór lokalizacji, jest bliskość przemysłów kooperujących. Wystarczy przyjrzeć się koncentracji przemysłu samochodowego w okręgu Detroit, przemysłu lotniczego wr południowej Kaliforni lub przemysłu stalowego w okręgach Pitsburgh i Chicago, aby zdać sobie sprawę, że przedsiębiorstwo, które ma na celu obsługę tych przemysłów bądź wykorzystanie ich wyrobów ma masę powodów, aby lokalizować swe zakłady w tych okręgach. Jest to nie tylko sprawa dogodnego transportu, lecz również bliskości rynków zbytu, bliskiego kontaktu z pokrewnymi gałęziami przemysłu i możliwości wykorzystania fachowych sił, których w takich miejscach jest pod dostatkiem. Wiele przedsiębiorstw uznało za konieczne zlo- kalizowanie swych fabryk na Zachodnim Wybrzeżu ze względu na to, że na tym obszarze są korzystne dla nich rynki zbytu. Przykładem może tu być przedsiębiorstwo produkujące bardzo małe silniki elektryczne, które miały duże zastosowanie w przemyśle samolotowym i budowie rakiet. Przedsiębiorstwo to mieściło się na Wschodnim Wybrzeżu i bez większych trudności transportowych przesyłało swoje wyroby do odbiorców na Zachodnim Wybrzeżu. Wkrótce jednak przekonano się, że odbiorcy w coraz to większym stopniu wiązali się z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi zlokalizowanymi na zachodzie, ze względu na większe możliwości wpływania na dostawę w takich sprawach, jak usprawnianie sposobów przesyłania, kontrola techniczna u producenta i ko- trola dostaw.

Leave a Reply