Lokalizacja przedsiębiorstwa

Wśród przesłanek zewnętrznych, których ustalenie jest konieczne dla celów efektywnego planowania, trzeba wyszukać te, które mają coś wspólnego z zaopatrzeniem przedsiębiorstwa w materiały i usługi. W sensie praktycznym czynniki produkcji to te czynniki, do których ekonomiści zaliczają grunty, robociznę i kapitał. Z punktu widzenia kierownictwa przedsiębiorstwa wskazane jest jednak poszerzenie liczby czynników produkcji o to wszystko, co dotyczy lokalizacji przedsiębiorstwa, rynku pracy, źródeł zaopatrzenia w materiały i części oraz możliwości zdobycia kapitału. Mimo że nie wszystkie te czynniki od- działywują na przedsiębiorstwo tylko z zewnątrz, trzeba tu podkreślić, że nie jest w mocy przedsiębiorstwa kontrolować je, czy o nich decydować.

Lokalizacja przedsiębiorstwa. Na lokalizację przedsiębiorstwa wpływa wiele czynników, których na ogół samo przedsiębiorstwo nie może kontrolować. Ważniejsze z nich to: sprawa transportu, istnienie w danej okolicy firm kooperujących, możliwość angażowania pracowników o specjalnych kwalifikacjach i uzyskania określonych usług oraz lokalne warunki polityczne. Wyjątkowa ważność problemu lokalizacji przedsiębiorstwa staje się oczywista, gdy się zważy, iż decyzje podjęte w tej dziedzinie jest bardzo trudno zmienić ze względu na niemożliwość odzyskania kapitałów zainwestowanych w daną budowę w danym miejscu. W planowaniu nie ma chyba mniej elastycznego elementu niż wielkość fabryki.

Leave a Reply