Metoda „trendowo-cykliczna”

Mimo że analiza „trendowo-cykliczna” pozostawia wiele do życzenia, a z naukowego punktu widzenia nie ma większej wartości jako ii Ibid,, s. 13. podstawa do przewidywania przyszłości, faktem pozostaje, że w wielu przypadkach daje ona zadziwiająco dokładne rezultaty. Jeden z autorów sporządził kiedyś dla pewnego przedsiębiorstwa prognozę zbytu na okres 5 lat stosując wszystke możliwe metody przewidywania łącznie z omówioną już oceną na podstawie opinii doświadczonych ludzi z kierownictwa. Rezultat, który po 5 latach okazał się dokładny w granicach 1%>, leżał dokładnie na ekstra polo wanej linii trendu. Na ogół jednak metodę tę stosuje się tylko jako jedną z kilku używanych w dokonywaniu przewidywań.

Drugą metodą statystyczną, niewątpliwie najszerzej stosowaną, jest analiza oparta o korelację, czyli mierzenie związku między dwoma lub trzema czynnikami, z których jednym jest zbyt przedsiębiorstwa. Pożądane jest wtedy znalezienie ścisłej korelacji między zbytem a jakimś szerokim ogólnokrajowym wskaźnikiem, który można zastosować z wystarczającym stopniem dokładności, na przykład z globalną produkcją krajową, dochodem narodowym lub siłą nabywczą konsumenta. Jeśli da się wykryć tego rodzaju korelację, czy to bezpośrednio, czy to z opóźnieniem lub wyprzedzeniem w stosunku do danego okresu czasu, przedsiębiorstwo może zyskać właściwe podstawy do prognozy zbytu.

Leave a Reply