Metody statystyczne

Należy jednak stwierdzić, że w większości przedsiębiorstw przewidywania dokonywane przez personel zbytu są użyteczne i wartościowe dla prognoz przygotowywanych przez przedsiębiorstwa. National Industrial Conference Board stwierdziła w swym opracowaniu, że metoda oceny w oparciu o opinię personelu zbytu poparta zastosowaniem innych metod, na przykład przejrzeniem przez centralne biuro zbytu i ekspertów do spraw zbytu oraz sprawdzaniem przez samych sprzedawców dokonywanych przez nich ocen i porównaniem ich i osiąganymi rezultatami, przyniosła zadziwiająco dobre prognozy 21.

Metody statystyczne. Najpowszechniej jednak przyjęły się w opracowywaniu prognoz zbytu różnorodne metody statystyczne. Wraz z rozwojem metod matematycznych oraz elektronicznej techniki obliczeniowej staje się pewne, że te właśnie metody będą w przyszłości stosowane coraz szerzej. Metody statystyczne można podzielić na: metody oparte na podejściu „trendowo-cyklicznym”, podejściu „korelacyjno-analitycz- nym” oraz metody z zastosowaniem równań matematycznych lub modeli.

Stosując metodę „trendowo-cykliczną”, analityk sumuje dane odzwierciedlające zbyt w dolarach lub w jednostkach naturalnych, jednostkach na 1000 mieszkańców, lub w innych podstawowych wskaźnikach wielkości zbytu. Na podstawie badania trendów i cykli, które napotyka, sporządza prosty projekt ekstrapolując dane we wskazanym kierunku. W analizie, wychodząc od przeszłości, zakłada się, iż trend utrzyma się, chyba że zdarzy się coś nieprzewidzianego. Sprawą więc osoby opracowującej prognozę jest osądzić, czy to „coś” się zdarzy.

Leave a Reply