Informacje ogólne

Mrągowskie Centrum Kształcenia jest publiczną placówką oświatową.

W skład Centrum wchodzą:

Nauka w w/w szkołach Mrągowskiego Centrum Kształcenia jest BEZPŁATNA!

Zgodnie z reformą szkolnictwa zawodowego od 1 września 2012 roku w MCK istnieje możliwość zdobywania nowych kwalifikacji na kursach zawodowych.

Placówka MCK posiada następujące pracownie:

  • komputerowe (połączone w sieci, ze stałym dostępem do Internetu)
  • medialną (wyposażoną w telewizor, wideo i rzutnik foliogramów)
  • obróbki mechanicznej
  • obsługi samochodów
  • gastronomiczne
  • obsługi konsumenta
  • hotelarska
  • i inne

Mrągowskie Centrum Kształcenia powstało 1 stycznia 2002. W miarę rozwoju Centrum i potrzeb mogą być tworzone nowe obszary działania edukacyjnego. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Mrągowski. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.