Na czym polega doradzanie?

Udzielanie rad podwładnym jest momentem bardzo ważnym. Polega na stałym analizowaniu efektywności podwładnego, zarówno przez niego samego, jak i przez zwierzchnika w warunkach bezpośredniego kontaktu między nimi. Zamiast pozostawiać losowi to, czego podwładny mógł się nauczyć przez odpowiednie doświadczenie, udzielający porady upewnia się, że jego nauki zrozumiano i wykorzystano.

Doskonale omawia tę technikę M. L. Mace w The Growth and Development of Executives, Boston 1950, Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, rozdz. 6.

Udzielanie rad jest efektywną metodą nadania pracy nowego podwładnego właściwego 'kierunku. Może on jasno zrozumieć, jak jego zwierzchnik widzi stosunki międzywydziałowe i międzyludzkie. Analiza [poszczególnych dziedzin działalności da zwierzchnikowi i podwładnemu możliwość stwierdzenia, czy wyniki pracy są dobre czy złe. Zwierzchnik może wtedy wykazać ważność przemyślenia różnych sposobów postępowania i opierając się o swoje doświadczenie przedstawić szkolonemu swój pogląd na to, w jaki sposób wykrywać momenty nieuchwytne. W podobny sposób można omawiać różne umiejętności kierownicze. Z czasem dyskusje te obejmują cały szereg problemów personalnych, międzyludzkich, kierowniczych, sprawy wykonawstwa, kontroli i terminowości. Zdolny podwładny rozwinie w praktyce różnego rodzaju umiejętności oraz umiejętność dobierania najbardziej efektywnych metod w szczególnych przypadkach.

Leave a Reply