Obecny stan szkolenia w Stanach Zjednoczonych

Znaczenie praktyki. Wyjątkowo sprzyjającą sytuację stwarza fakt, że wszystkie metody szkolenia uwzględniają potrzebę praktycznego działania. Metody są różne zależnie od tego, do jakiego stopnia nadaje się kierunek działania poszczególnych kandydatów na stanowiska kierownicze. Szkolenie zawsze polegać będzie na współpracy. Surowcem jest człowiek obdarzony inteligencją i mający chęć przewodzenia grupą. Wykształcenie zdobyte w wyspecjalizowanej instytucji bądź w przedsiębiorstwie pomaga mu lepiej zrozumieć funkcje kierownika i rozwijać inne nabyte umiejętności. Wreszcie stwarza mu się dalszą możliwość wykorzystania wyuczonych wiadomości od chwili przydzielenia mu kierowniczego stanowiska. Ostatecznym sprawdzianem jest praktyka. Ona bowiem dopiero wykazuje, czy dany kandydat ma czy nie ma potencjalnych cech kierownika. Dopiero na . tym etapie szkolenia można ocenić, czy kandydat potrafi przewodzić, czy czerpie korzyści ze swoich doświadczeń oraz czy umie aktywnie poszukać odpowiedzialnych zadań.

Obecny stan szkolenia w Stanach Zjednoczonych. W roku 1954 American Management Association zakończyło badania nad wynikami szkolenia kadr kierowniczych w amerykańskich przedsiębiorstwach1 biorąc za podstawę 5250 spółek czyli około 25 procent wszystkich spółek zatrudniających minimum 250 pracowników. Otrzymano wypełnione kwestionariusze od 1950 przedsiębiorstw oraz przeprowadzono rozmowy w 530 innych. Stwierdzono, że 30 procent spośród badanych przedsiębiorstw ma jakieś programy szkolenia. W przedsiębiorstwach, gdzie przeprowadzono wywiady, plany takie miało 48 procent. Szkolenie w różnych przedsiębiorstwach trwa od 6 miesięcy do ponad 10 lat, przy czym większość przedsiębiorstw opracowuje 2-3 letnie plany szkolenia.

Leave a Reply