Ocena różnych możliwych kierunków działania

Company nie tylko przebadała ceny dostaw elektryczności w różnych częściach kraju, możliwości najkorzystniejszej lokalizacji, koszty transportu surowców i wyrobów gotowych, koszty założenia sieci elektrycznej i inne czynniki, które można było wyrazić w liczbach, lecz również przeanalizowała dokładnie takie nieuchwytne zjawiska, jak na przykład ewentualne oddziaływanie powstanie fabryki na opinie miejscowej ludności, czy sprawę podjęcia ryzyka wybudowania własnej elektrowni dla zasilania huty.

Ocena różnych możliwych kierunków działania. Wyszukawszy możliwe kierunki działania i przebadawszy ich strony dodatnie i ujemne, planista musi ocenić te możliwości. Ocena ta opiera się na wyważeniu różnych wchodzących w grę czynników. Jakaś możliwość może wskazywać na najbardziej korzystny kierunek działania, lecz może z drugiej strony wymagać dużych nakładów przy jednoczesnym długim okresie amortyzacji. Inny kierunek może wydawać się mniej korzystny, lecz z jego przyjęciem wiąże się mniejsze ryzyko. Jeszcze inny kierunek działania może bardziej odpowiadać długofalowym celom przedsiębiorstwa.

Gdyby przyjęto za cel po prostu jak najszybszą maksymalizację zysków, gdyby przyszłość nie była niepewna, gdyby przedsiębiorswo nie musiało troszczyć się o zabezpieczenie zapasów płynnej gotówki i kapitałów i gdyby nie działało tak wiele czynników, których nie da sięj ująć w określone formy, ocena byłaby sprawą prostą. Jednak każdy typowy problem planistyczny wiąże się z taką niepewnością, sprawami braku kapitałów i innymi często nieuchwytnymi czynnikami, że dokonać oceny nie jest łatwo. Może to nie być łatwe nawet w stosunkowo prostych problemach. Przedsiębiorstwo może się zdecydować na podjęcie produkcji nowego wyrobu głównie ze względów prestiżowych. Przewidywania oczekiwanych rezultatów mogą w sposób oczywisty wskazywać na stratę. Pozostaje nadal pytanie, czy strata — nawet przy założeniu minimalnego marginesu błędów — warta jest tego, co przynosi podniesienie prestiżu.

Leave a Reply