Okres planowania

Okres planowania będzie dłuższy lub krótszy w zależności nie tylko od tego, ile czasu potrzeba na odzyskanie kosztów inwestycji, czy wywiązanie się z poprzednio podjętych zobowiązań, lecz również od elastyczności, z jaką można planować. Tak więc przedsiębiorstwo może się zdecydować na wydzierżawienie fabryki na 10 lat, nawet wtedy, gdy skądinąd nie musi planować na dłużej niż 3 lata. W tym wypadku można bowiem poddzierżawić z uprzedzeniem jedno lub dwuletnim, co umożliwi wywiązanie się ze zobowiązania. Gdy jednak nie da się zastosować elastyczności, wskazane jest planowanie na cały okres zaangażowania. To właśnie wyjaśnia, dlaczego wielkie towarzystwa naftowe przodują wśród wszystkich przedsiębiorstw w kraju pod względem zasięgu i doskonałości planowania długofalowego nie ma bowiem inwestycji o większym stopniu zaangażowania kapitału niż zagospodarowanie pól naftowych, prowadzenie rurociągów oraz budowa rafinerii.

Mimo że zasada zaangażowania jest jasna i bardzo ważna dla zarządzania przedsiębiorstwem, autorzy znają niewiele przedsiębiorstw, w których zdano sobie z tego sprawę. Planowanie długofalowe uważa się często za mrzonkę, bez względu na to, czy zaangażowanie wymaga czy nie wymaga jego stosowania. W wielu przypadkach kierownictwo zakładów podejmuje zobowiązania bez właściwego planowania, szczególnie wtedy, gdy nie kładzie się wyraźnego nacisku na nakłady inwestycyjne, jak na przykład w programach doskonalenia kadry kierowniczej.

Leave a Reply