Opracowywanie niezbędnych planów pochodnych

Wybór kierunku lub kierunków działania. Piątym krokiem w planowaniu jest wybór kierunku lub kierunków działania, jakie należy podjąć. W tym właśnie momencie dokonuje się akceptacji planu. Jest to więc moment podejmowania decyzji. Zdarza się często, że analiza i ocena różnych możliwości wykaże, że prawidłowe są dwa kierunki lub więcej i rozważający problem kierownik może zadecydować, że trzeba Przyjąć raczej kilka kierunków działania niż ograniczać się do jednego, najlepszego.

Opracowywanie niezbędnych planów pochodnych. Proces planowania nie jest jednak zakończony. Po zatwierdzeniu planów prawie zawsze konieczne jest opracowanie planów pochodnych zabezpieczających i wspomagających plan główny. Opracowanie planu pochodnego może się okazać konieczne na przykład we wspomnianym już przypadku kierownictwa linii lotniczej, które podjęło decyzję zakupu nowej flotylli samolotów, w wyniku czego trzeba było opracować plany zatrudnienia i przeszkolenia personelu naziemnego i latającego, zakupu części zamiennych itp. W dodatku zaś może być konieczne opracowanie nowych kierunków polityki i procedur potrzebnych dla realizacji planów pochodnych. W większości przypadków plany te wymagać będą opracowania różnorodnych budżetów gotówkowych i kapitałowych oraz budżetów wydatków i wpływów tak, aby kierownicy działający w ramach swoich uprawnień trzymali się jednocześnie planu.

Innymi słowy, plany nie realizują się same. Wymagają rozbicia na dalsze plany, przy czym każdy kierownik, realizujący plany pochodne w każdym wycinku działalności przedsiębiorstwa musi mieć na względzie realizację planu podstawowego.

Leave a Reply