ORGANIZACJA I ADMINISTRACJA PROGRAMU KADROWEGO

We wszystkich przedsiębiorstwach powinno się zwracać szczególną uwagę na organizację i działanie odpowiedniego programu doboru, oceny, awansów i pens jonowania kierowników. W bardzo wielu przedsiębiorstwach zaniedbano tę funkcję i dopuszczono do tego, aby była ona dodatkową pracą działu kadr.

Taka niekorzystana sytuacja powstała z niedoceniania w przedsiębiorstwach ważności odpowiedniego doskonalenia kadr. Kierownicy najlepiej potrafią szkolić swoich podwładnych. Ponieważ podwładny uczy się kierowania w trakcie wykonywania tej funkcji to, że na codzień przyucza go zwierzchnik nastawiony na wykonywanie obowiązków wynikających z jego stanowiska, zapewnia osiągnięcie dobrych wyników. Podwładny oczekuje od kierownika awansu i następującej wraz z nim podwyżki uposażenia i w rezultacie chętnie wykonuje jego polecenia.

Drugą ważną zasadą jest to, że dobre doskonalenie kadr powinno się zaczynać ,,u góry”. Jeśli dyrektorzy znają zasady dobrego kierowania i potrafią realizować je w praktyce, będą oni we właściwy sposób instruować swoich bezpośrednich podwładnych, a ci z kolei spełniać będą swe obowiązki nauczania w stosunku do podległego im personelu.

Rola kierowników wyższego szczebla. Wychodząc z założenia, że zapewnienie przedsiębiorstwu pomyślnych widoków na przyszłość jest podstawowym zadaniem dyrekcji, można w odpowiednio wszechstronny s P. L. Holden, L. S. Fish, H. L. Smith Top Management Organization and Control, New York 1951, McGraw-Hill Book Company, Inc., s. 4. sposób opracować zasady obsadzania stanowisk oraz zadania przypadające kierownictwu wyższego szczebla. Stale i aktywne zainteresowanie tej grupy sprawami przedsiębiorstwa jest zasadnicze z dwóch przyczyn. Po pierwsze, prestiż dyrekcji niezbędny jest dla „wygładzenia” procedury administracyjnej. Programy szkolenia przyjęte bez poparcia kierownictwa najwyższego szczebla stają się nieskuteczne. Bez zapewnienia pełnej współpracy zainteresowanych kierowników chybiają one celu nawet jeśli były dobrze przemyślane. Po wtóre, wchodzi w grę ważny czynnik psychologiczny. Podwładni naśladują swoich przełożonych. Jeśli nawet szkolenie prowadzone jest dobrze, ale przez kierowników niższego szczebla, osoby szkolone nie będą stosować w praktyce wykładanych im zasad bez uzyskania aprobaty swoich zwierzchników 9.

Leave a Reply