Pierwszy etap szkolenia

Zakłada się, że w pierwszym etapie szkolenia kandydat będzie się zapoznawać z przedsiębiorstwem. Powinien poznać historię przedsiębiorstwa, jego miejsce w przemyśle, jego cele i strategię oraz strukturę organizacyjną. Jeśli tego rodzaju materiały informacyjne są wydane drukiem, kandydat może się łatwo z nimi zapoznać. Drugi etap szkolenia obejmuje wybór rodzaju pracy, którą należy przydzielić nowemu pracownikowi, aby zdobył praktyczne doświadczenie. Okres poprzedzający jego pracę na stanowisku kierowniczym kandydat powinien wykorzystywać na zdobywanie doświadczeń w pracach nie związanych z odpowiedzialnością za pracę innych. Przedsiębiorstwa handlu hurtowego umieszczają często takiego pracownika w magazynie w celu zapoznania go z odbiorem towaru, magazynowaniem oraz zbytem. Przedsiębiorstwa detaliczne często kierują nowego pracownika do magazynu przyjęć, gdzie jednocześnie następuje znakowanie. Przedsiębiorstwa produkcyjne kierują go do produkcji lub zbytu.

Gdy absolwent dostaje nominację na stanowisko kierownicze, szkolenie jego trzeba skoncentrować na wykonywaniu funkcji zarządzania. Musi on nauczyć się, w jaki sposób ma osiągnąć określone cele poprzez pracę innych ludzi. Zwraca się szczególną uwagę na jego umiejętność kierowania grupą. Inne dziedziny jego praktycznych doświadczeń to planowanie i przydzielanie pracy, koordynacja, kierowanie podwładnymi oraz zapoznawanie się ze wskaźnikami wykonania. W przedsiębiorstwach, w których istnieje formalny program szkolenia, nowo mianowanego pracownika przesuwa się z jednego stanowiska pracy na drugie, aby lepiej zapoznał się z pracą przedsiębiorstwa. Jeśli taki program nie istnieje, sam pracownik musi dopilnować, aby zdobywać takie doświadczenia, które pomogą mu w staraniu się o awans w przyszłości.

Leave a Reply