Planouxmie w warunkach dynamicznych

Problemy elastyczności w planowaniu przedsiębiorstwa powstają na ogół w warunkach planowania dynamicznego, przede wszystkim ze względu na występowanie czynnika niepewności. Jednak nawet i w warunkach statycznych istnieją pewne problemy elastyczności. W przypadkach, gdy wiadomo jest, że przedsiębiorstwo będzie produkować różne wyroby w różnych ilościach, kierownik uwzględnia w planowaniu element elastyczności z tym, że dokonuje tego z absolutną pewnością.

Planouxmie w warunkach dynamicznych. Analizowanie sił ekonomicznych w warunkach statycznych przydatne jest tylko dla wyodrębnienia efektów niepewności13 i stworzenia tym samym narzędzi dla analizy. W praktyce warunki statyczne nie istnieją, planowanie przedsiębiorstwa podejmuje się więc w warunkach zmian i niepewności. Dynamiczny charakter warunków, w których działa przedsiębiorstwo, utrudnia planowanie i powoduje, że wiele zasad ekonomicznych ma ograniczone zastosowanie.

Hart dodaje do niepewności niedoskonałość rynku kapitałowego i inne trudności rynkowe, jako główne czynniki odróżniające warunki dynamiczne od statycznych. Są to ważne czynniki, gdyż przedsiębiorstwo nie może w praktyce dodawać lub odejmować bardzo małych wielkości kapitału, a występują w praktyce zamówienia na bardzo małe ilości. Faktem jest, że w praktyce harmonogram wpływów kapitałowych lub harmonogram zapotrzebowania na wyrób nie są ciągłymi liniami prostymi. Mimo że przerwy te mają ważny wpływ na planowanie i pomimo istnienia różnych innych ścierających się czynników (jak np. niechęć ze strony właściciela małego przedsiębiorstwa do używania pożyczonego kapitału ze względu na niebezpieczeństwo utraty kontroli nad przedsiębiorstwem), w tym omówieniu uzyskano uproszczenie zajmując się pierwotnymi przyczynami programowania w warunkach dynamicznych, a mianowicie w warunkach niepewności.

Leave a Reply