Planowanie prowadzi do oszczędności

To skoncentrowanie uwagi jest tym ważniejsze, że większość kierunków polityki, procedur i programów obejmuje swym zasięgiem różne wydziały. Jeśli nie określi się celów ogólnych, powstanie niebezpieczeństwo mnożenia się celów wydziałowych, które mogą nie być zgodne z celami całego przedsiębiorstwa. Właściwe planowanie skierowuje działalność międzywydziałową na jeden cel i w efekcie ogranicza pole swobodnego działania w opracowywaniu planów ściśle wydziałowych. Ma to również tę dodatkową zaletę, że zwraca uwagę na potrzeby wprowadzania zmian lub poszerzania planów. Kierownicy z reguły mają tendencję do zajmowania się iprzede wszystkim problemami dnia dzisiejszego zapominając o wpływie przyszłych wydarzeń na przedsiębiorstwo. Jeśli jednak tych, którzy planują zmusi się do stałego pamiętania o jasno wy- ' tyczonych celach, będą oni w dużo większym stopniu rozumieli konieczność zmian w planach.

Planowanie prowadzi do oszczędności. Ponieważ planowanie koncentruje się na wyszukiwaniu najlepszych dróg oraz osiągnięciu jednolitości celów wszystkich wydziałów, ma ono tendencje do minimalizacji kosztów. Z planowania wynika wspólny wysiłek zamiast działalności indywidualnej i nieskoordynowanej. Zapewnia ono rytmiczność produkcji. Pozwala na działanie zdecydowane, przemyślane i na uniknięcie permanentnych załamań i wynikającego stąd podejmowania decyzji ad hoc. Jednym słowem — plany są podstawą koordynacji i wydajności działania.

Leave a Reply