Plany strategiczne

W sytuacji konkurencyjnej najbardziej skuteczną strategię można opracować wtedy, gdy kierownictwo zakładu jest dokładnie poinformowane o planach konkurentów. Można wtedy wyważyć własne plany w świetle planów konkurencji, zmodyfikować je tak, aby wyciągnąć korzyści z tego, co konkurent planuje robić lub czego robić nie zamierza. W ten sposób z większą dozą prawdopodobieństwa osiągnąć można własne cele (np. maksymalizację zysków). Jeśli jednak w przedsiębiorstwie nie istnieje dobrze zorganizowany system wywiadu przemysłowego, kierownik może nie znać planów swoich konkurentów. Może jednak niejako postawić się w sytuacji konkurenta, opracować plany „za niego”, określić program uwzględniając cele konkurenta i okoliczności w jakich działa, a następnie zmodyfikować odpowiednio swoje własne plany.

Mimo że plany strategiczne pojawiają się najczęściej w przypadkach konkurencji między przedsiębiorstwami, również wewnątrz jednego przedsiębiorstwa zdarzają się sytuacje wymagające zastosowania strategii. Kierownik może na przykład dążyć do tego, aby dyrekcja zatwierdziła jego plan dotyczący zakupienia nowej maszyny, a przy tym może się okazać, że konkuruje on z innym kierownikiem, który chce wykorzystać część funduszy przedsiębiorstwa na nowe laboratorium badawcze. Planowanie nigdy nie jest na tyle dokładne, aby mogło stwierdzić z całą pewnością, który kierunek działania lepiej niż inne odpowiada celom przedsiębiorstwa, co daje możliwość tworzenia wewnętrznych planów strategicznych.

Leave a Reply